Kersten Corporate Finance

Fusies & Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen

Kersten Corporate Finance adviseert u graag in het gehele traject van de verkoop van uw bedrijf. Dit start met de waardebepaling, opstellen informatie memorandum (overzicht bedrijf), benaderen van kandidaat-kopers (onder geheimhouding), coördineren due diligence (boekenonderzoek), dealmaking (onderhandelen) en opstellen van de overnamedocumentatie (in samenwerking met jurist).

Finance trainingen

Kersten Corporate finance verzorgt trainingen, lessen en gastcolleges op het gebied van Finance. Deelonderwerpen: Corporate Finance, Accounting, Fusies & Overnames, Bedrijfswaardering. 


Kersten Corporate Finance verzorgt deze trainingen/ colleges voor gerenommeerde business scholen (vb. Nyenrode Universiteit te Breukelen, Maastricht University, Maastricht School of Management, TIAS Business School, Erasmus Universiteit Rotterdam, Luxembourg School of Business, Universiteit van Aruba, AMT Training London/ New York/ Hong Kong, Leoron Dubai), hogescholen, banken, accountantskantoren en overheidsinstellingen. 


De trainingen/ colleges worden aangepast op de specifieke doelgroep. Kersten Corporate Finance beschikt over een didactische aantekening (bevoegdheid voor lesgeven op HBO/ Universitair niveau).

bedrijf aankopen

Bedrijf aankopen

Kersten Corporate Finance adviseert u graag in het gehele traject van de aankoop van een bedrijf. Dit start met het zoeken en selecteren van kandidaat-verkopers, benaderen van kandidaat-verkopers (eventueel anoniem), beoordelen van de waardebepaling, dealmaking (onderhandelen), opstellen van de overnamedocumentatie (in samenwerking met jurist) en coördineren van het due diligence onderzoek (boekenonderzoek).

bedrijfswaarde

Waardebepaling

Wat is uw bedrijf waard? Kersten Corporate Finance adviseert u graag inzake de waarde van uw bedrijf. Middels de discounted cash flow methode ("de methode" om de bedrijfswaarde vast te stellen) wordt deze waarde vastgesteld. Kersten Corprate Finance waardeert middels een zelf ontwikkeld en zeer up-to-date waarderingsmodel, waardoor uw bedrijfswaarde zo realistisch mogelijk wordt vastgesteld. De bedrijfswaarde vaststellen kan van pas komen als u uw bedrijf wilt verkopen, een bedrijf wilt aankopen, een aandeelhouder wilt uitkopen, een aandeelhouder wilt laten toetreden etc.

Startup-financiering

Zoekt u financiering of investeerders voor uw startup? Kersten Corporate Finance adviseert u graag bij het aantrekken van financiers en/ of investeerders. Dit start met het vaststellen van de financieringsbehoefte, opstellen van het financierings-/ investeringsmemorandum, zoeken en selecteren van kandidaat-financiers/ -investeerders, dealmaking (onderhandelen) en opstellen van de financierings-/ participatieovereenkomst (in samenwerking met jurist).

bedrijfswaarde

bedrijf kopen 

Vraag om meer informatie

Dank voor uw bericht. Kersten Corporate Finance neemt z.s.m. contact met u op.

Kersten Corporate Finance
06 8364 0527
[email protected]
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Klik op de onderstaande link voor mijn complete linkedin profiel: